MINDFULNESS INITIATIEF BELGIË

is een initiatief dat de banden tussen het innerlijke leven en maatschappelijke betrokkenheid wil versterken. Via onze acties willen we bevorderen  dat instellingen meer bewust, veerkrachtig en inclusief worden ten dienste van een rechtvaardiger, meer coöperatieve en ethische samenleving.    

De missie van Mindfulness Initiatief België is om politici en instellingen te informeren over de voordelen die mindfulness kan brengen voor de samenleving, vooral op het gebied van onderwijs, gezondheid, rechtvaardigheid en sociale en ecologische verandering.

MIB ziet mindfulness in de lijn van wat in de overhead van Bhutan nastreeft met de Bruto Nationaal Geluk-aanpak. Mindfulness speelt daarin een centrale rol, namelijk om de zorg voor het zelf  te versterken, net als voor menselijke gemeenschappen en voor alle andere vormen van leven.

MINDFULNESS

Het mindfulness-programma toegepast op stresshantering is oorspronkelijk ontworpen door Dr. Jon Kabat-Zinn van de Massachusetts Medical University (VS). Het is sinds de jaren ‘80 verder ontwikkeld en verrijkt en is in de afgelopen jaren aanzienlijk aanvaard in verschillende Europese landen. De voordelen ervan zijn aangetoond in veel omgevingen (ziekenhuis, leiderschap, onderwijs, juridisch, sport, gevangenis, …)

zie verder

 

WIE ZIJN WE ?

Zie verder

COMING UP!

Emergences Talk

Big Picture Activism with Helena Norberg-Hodge

THU 20TH JUNE – 8.00PM

En savoir plus

MARCHE CONSCIENTE 
ET ENGAGÉE

Pour la paix, la justice social et le climat

8 septembre 2019

">

ONZE ACTIVITEITEN

We stellen een netwerk van experts op het gebied van mindfulness ter beschikking aan politici en institutionele beslissers. Zij delen het nieuwste wetenschappelijk onderzoek over dit onderwerp Zij werpen licht op de verschillende ontwikkelingen en acties die momenteel in België worden uitgevoerd en doen aanbevelingen over het belang van aandacht in publiek beleid.
We faciliteren ook training voor institutionele en politieke actoren om een meer altruïstisch bewustzijn in deze omgevingen te bevorderen.
Met dit initiatief willen we een samenleving bevorderen die rechtvaardiger en duurzamer is en meer inclusief.
Onze actiegebieden hebben betrekking op de negen domeinen gedefinieerd door het in Bhutan gebruikte concept van Bruto Nationaal  Geluk, een aanvullende indicator voor Bruto Binnenlands Product (BBP).

Actualiteit

Global Climate Strike

Ne doutez jamais qu’un petit groupe de citoyens conscient et engagé puisse changer le monde. En fait, cela ne s’est...

EMERGENCES TALKS: Mindful Eating with Dr Jan Chozen Bays

EMERGENCES TALKS Mindful Eating with Dr Jan Chozen Bays MON 7TH OCTOBER – 8PM Problems related to food can come...

EMERGENCES TALKS: The power of imagination with Rob Hopkins

EMERGENCES TALKS The power of imagination with Rob Hopkins THU 12TH DECEMBER – 8PM From what is to what if...

Sentier Méditatif à l’Abbaye de Villers

En collaboration avec l’abbaye de Villers, Emergences a conçu un sentier méditatif dans ce lieu qui inspire naturellement à la contemplation, comme...

1 2 3 4

Mindfulness Initiatief België wordt ondersteund door Émergences asbl, vzw MOMENT en LMC-Leuven Mindfulness Centre aan de KU Leuven

ONZE PARTNERS

The organisaties waarmee wij samenwerken