MINDFULNESS INITIATIEF BELGIË

is een initiatief dat de banden tussen het innerlijke leven en maatschappelijke betrokkenheid wil versterken. Via onze acties willen we bevorderen  dat instellingen meer bewust, veerkrachtig en inclusief worden ten dienste van een rechtvaardiger, meer coöperatieve en ethische samenleving.    

Over

De missie van Mindfulness Initiatief België is om politici en instellingen te informeren over de voordelen die mindfulness kan brengen voor de samenleving, vooral op het gebied van onderwijs, gezondheid, rechtvaardigheid en sociale en ecologische verandering.

MIB ziet mindfulness in de lijn van wat in de overhead van Bhutan nastreeft met de Bruto Nationaal Geluk-aanpak. Mindfulness speelt daarin een centrale rol, namelijk om de zorg voor het zelf  te versterken, net als voor menselijke gemeenschappen en voor alle andere vormen van leven.

MINDFULNESS

Het mindfulness-programma toegepast op stresshantering is oorspronkelijk ontworpen door Dr. Jon Kabat-Zinn van de Massachusetts Medical University (VS). Het is sinds de jaren ‘80 verder ontwikkeld en verrijkt en is in de afgelopen jaren aanzienlijk aanvaard in verschillende Europese landen. De voordelen ervan zijn aangetoond in veel omgevingen (ziekenhuis, leiderschap, onderwijs, juridisch, sport, gevangenis, …)

zie verder

 

WIE ZIJN WE ?

BESCHERMERS

BESTUUR

OPERATIONEEL TEAM

Isabelle Giraldo

Coordinatrice

ONDERSTEUNING

Charles-Antoine Janssen

Zeno Popescu

Valérie van Nitsen

ONZE ACTIVITEITEN

We stellen een netwerk van experts op het gebied van mindfulness ter beschikking aan politici en institutionele beslissers. Zij delen het nieuwste wetenschappelijk onderzoek over dit onderwerp Zij werpen licht op de verschillende ontwikkelingen en acties die momenteel in België worden uitgevoerd en doen aanbevelingen over het belang van aandacht in publiek beleid.
We faciliteren ook training voor institutionele en politieke actoren om een meer altruïstisch bewustzijn in deze omgevingen te bevorderen.
Met dit initiatief willen we een samenleving bevorderen die rechtvaardiger en duurzamer is en meer inclusief.
Onze actiegebieden hebben betrekking op de negen domeinen gedefinieerd door het in Bhutan gebruikte concept van Bruto Nationaal  Geluk, een aanvullende indicator voor Bruto Binnenlands Product (BBP).

Actualiteit

Voyage d’étude au Schumacher Collège

A l’initiative de l’asbl Émergences et du trio formé par Caroline Lesire, Candice Marro et Isabelle Giraldo, un groupe de...

Marche pour le climat – Claim the Climate

Marcher pour une justice climatique et une justice sociale. Nous rendre compte que nous sommes liés les uns aux autres,...

Conférence de Tho Ha Vinh

Festival Maintenant!

La première rencontre officielle entre le monde des méditants et des militants à eu lieu le 21 septembre 2018 lors...

1 2

Mindfulness Initiatief België wordt ondersteund door Émergences asbl, vzw MOMENT en LMC-Leuven Mindfulness Centre aan de KU Leuven

ONZE PARTNERS

The organisaties waarmee wij samenwerken